Vinogradov, O. (2016). Täielikult implanteeritava tsentraalveenikateetri paigaldamise ja kasutamisega seotud võimalikud tüsistused ja õe roll nende vältimiseks. 

Palmiste, Ü., Rannu, T. (2015). Vähkkahheksia ja õendustegevus sellest tulenevate probleemide korral. 

Jõeveer, K., Tähepõld, K. (2015). Rinnavähk meestel ning sellega seonduvad õendusprobleemid. 

Linder, P., Särg, A. (2015). Implanteeritud reservuaariga tsentraalveeni kateetri ehk veenipordi hoolduse põhimõtted, veenipordiga seotud tüsistused ja võimalused nende leevendamiseks.

Medvedeva, K. (2014). Tsütostaatikumide käitlemisel avalduv mõju õdede tervisele ja viisid tervist säästvaks käitumiseks.

Valb, M. (2014). Vereloome tüvirakudoonoritel esineda võivad õendusprobleemid ja õendustegevused nende lahendamiseks ja ennetamiseks.

Kivisaar, M-M. (2011). Omastehooldajate toimetulekut mõjutavad tegurid vähihaigete koduses hoolduses. 

Lastik, K. (2007). Ekstravasatsioon ja õendustegevus. Juhend õdedele.