TUNNUSTUS

ESMO 2018 kongressi raames toimunud EONS 11 konverentsil pälvis Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio ja onkoteraapia osakonnas töötav õde Lemme-Liis Aruväli erilise tunnustuse oma senise töö eest Eestis ja Euroopas. Autasu - "RECaN - Recognising Cancer Nursing Award 2018"!

Muljed ESMO 2018 kongressilt

19-23 oktoober leidis Saksamaal Münchenis aset Euroopa Meditsiinilise Onkoloogia Seltsi
(ESMO) kongress, mille põhiteemaks oli juurdepääsu tagamine optimaalsele kasvajavastasele
ravile. Kongressist osavõtjate arv ulatus üle 26 000, kelle hulgas oli nii teadlasi, arste,
onkoloogiaõdesid, koostööpartnereid kui pressiesindajaid. Vaatamata suurele rahvamassile oli
siiski võimalik kohata ka teisi Tartus ja Tallinnas töötavaid arste ning õdesid. Kongressil oli
võimalik osa võtta erinevatest õpetlikest sessioonidest, aruteludest, läbiviidud uurimuste
ülevaadetest ja tutvuda esitatud postritega.

19. oktoobri hommikul, enne ESMO konverentsi ametliku algust, leidis aset kõikidele
Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu (EONS) liikmetele üldkoosolek. Koosolekul anti ülevade
organisatsiooni aasta tegevustest ning tulevikuplaanidest. Kongressi vältel keskendus EONS
viiele põhilisemale teemale: juhtimine onkoloogiaõdedele, sümptomitega toimetulek,
patsientide ohutus, uued kasvaja uuringud ja onkoloogiaõdede rollid.

Lisaks välismaistele kõnelejatele oli au kuulata Tartu Ülikooli Kliinikumi radio- ja
onkoteraapia osakonna õe Lemme-Liis Aruväli patsiendi ohutuse juhtumianalüüsi,
emotsionaalsele läbipõlemisele tähelepanu pööramise ja teineteise toetamise olulisusest.

Kuna tegemist oli üritusega, mille kavas oli palju loenguid ka arstidele, ei saanud kahjuks
mõnest teemast nii suures ulatuses aru nagu oleksin soovinud. Küll aga meeldis mulle väga, et
oli võimalus valida, millistest sessioonidest osa võtan. Konverentsilt sain uusi teadmisi
kaitsevahendite rakendamise ja tüstostaatikumide käsitlemise osas, vähendamaks osakonna
saastumist. Lisaks avastasin, et minu jaoks on väga südamelähedane teema keemiaravi
raseduse ajal ja selle mõju viljakusele ning erakorraline onkoloogia. Loodetavasti on
onkoloogiaõdede roll patsientide nõustamise osas ka antud teemadel suurenemas ning
võimalus enda teadmisi onkoloogiaõeks spetsialiseerumise näol täiendada.

ESMO 2019 kongress leiab aset 27 september kuni 1 oktoober Barcelonas, millele saab
registreeruda alates järgmise aasta jaanuarist.

Liisi Muoni

Kiired muljed esimesest Ida-Euroopa ja Balkanimaade meistriklassist onkoloogia õenduses

Mul oli erakordne võimalus osaleda 20-22.september 2018 Budapestis ajaloo esimeses Ida-Euroopa ja Balkanimaade meistriklassis onkoloogia õdedele. Kursus toimus inglise keeles, kuid samaaegselt toimus tõlge ungari ja rumeenia keelde. Neljakümne osaleja seas oli seetõttu kõige enam õdesid ja vanemõdesid (õendusjuhte) just Ungarist ja Rumeeniast, kuid esindatud olid veel näiteks Makedoonia, Gruusia, Horvaatia, Serbia, Montenegro, Eesti, Tšehhi, Rumeenia. Seltskond oli mõnusalt kirev, kuid samas kiiresti kohanev ja sõbrunev.

 

Kolm päeva intensiivset õpet möödus linnulennul. Väga põnev oli iskuteerida, kuidas erinevates riikides õed töötavad, mida/kuidas kogevad igapäevatöös ja kui arenenud on keemia- ja kiiritusravi manustamine. Arutlesime psühhosotsiaalsetest ja emotsionaalsetest probleemidest, mis meie elukutsega kaasas käib. Kursuse lõpus paluti kõigil kirjeldada paari sõnaga, mis mõtted/tunded neid valdavad. Enim kasutati väljendeid:

„Olen äärmiselt õnnelik, et sain osaleda.“

„Mul on au olla onkoloogia õde.“

„Olen inspireeritud edasi töötama.“

„See meistriklass oli hoopis midagi muud, kui ma algselt arvasin.“

„Sain uusi sõpru, teadmisi ja julgustust.“

„Onkoõed rokivad!“

Kui ka sinus tekkis huvi järgmise meistriklassi vastu, siis võta minuga ühendust lemmeliisaruvali.eou@gmail.com Jagan rõõmuga muljeid, ideid ja õpetussõnu!

 

Särtsakat sügist,

Lemme-Liis Aruväli

 

Eesti Onkoloogiaõdede XXII Kevadkonverents

KUI LAPSEL ON VÄHK

Eesti Rahva Muuseum, 18.05.2018

 

KUTSE

Lugupeetud kolleegid,

Eesti Onkoloogiaõdede Ühingul on heameel kutsuda Teid Onkoloogiaõdede XXII Kevadkonverentsile, mis toimub 18. mail 2018 Eesti Rahva Muuseumis, Tartus. Seekordse konverentsi peateemaks on „Kui lapsel on vähk“.

Ootame konverentsile kõiki vähipatsientidega tegelevaid tervishoiutöötajaid, eelkõige keemia- ja kiiritusravi osakondades töötavat õendus- ja hoolduspersonali, füsioterapeute, radioloogiatehnikuid, pere- ja koduõdesid ning teisi, kel on huvi ja soovi.

Osalemistasu:

-ühingu liikmetele 25 € (palun veenduge, et Teie aastamaks 25 € on ühingu arvele laekunud v.a. Kutseliit liikmed, kelle eest tasub aasta maksu KL ühisarve alusel);

-hoolduspersonal 15 €;

-teised 50 €.

 

Palun saata oma osalemissoov, liitukuuluvus ja transpordisoov meilile:

marge.tensmann@regionaalhaigla.ee (Tallinn)

heleri@eons.ee (Tartu)

 

Kevadkonverentsile registreerimisel palun tasuda osalustasu 11. maiks 2018 arvele:

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

Swedbank EE362200221007160913

 

Lugupidamisega,

Heleri-Mall Roosmäe

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing, president

 

PÄEVAKAVA:

 

09:30-10:00    Kogunemine, tervituskohv, näitus

10:00-10:10    Tervitussõnad. Heleri-Mall Roosmäe, Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

10:10-10:50    25 aastat lasteonkoloogiat Eestis. Kadri Saks (MD), SA Tallinna Lastehaigla, Hematoloogia onkoloogia osakond

10:50-11:20    Pahaloomulised kasvajad lastel. Sirje Mikkel (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Hematoloogia-onkoloogia kliinik, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond

11:20-12:05    Vereloome tüvirakkude transplantatsioon lastel: kas alati on võimalik aidata? Ain Kaare (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Hematoloogia-onkoloogia kliinik, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond

12:05-12:35    Toetajafirma sõnavõtt

12:35-13:35    LÕUNA

13:35-14:05    Laste kiiritusravi. Hannes Jürgens (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Hematoloogia-onkoloogia kliinik, radio- ja onkoteraapia osakond.

14:05-14:15    Lõputöö: Õendusabi ägedat lümfoplastleukeemiat põdevatele lapspatsientidele. Anastassia Pšenitšnaja, Viktoria Belinskaja

14:15-14:25    Lõputöö: Ettevalmistus eesnäärmevähi brahhüteraapiaks, raviga kaasnevad terviseprobleemid ja nendega toimetulek. (2018). Eva-Theresa Rivis, Ave-Triin Tolk

14:25-14:45    Magistriõppe võimalus tervishoiu kõrgkoolis. Saima Hinno (PhD), Tartu Tervishoiu Kõrgkool

14:45-14:55    Jalasirutus

14:55-15:25    Lasteonkoloogia eripära läbi ühe haiguse – neuroblastoom. Kadri Saks (MD), SA Tallinna Lastehaigla, Hematoloogia onkoloogia osakond.

15:25-16:00    Lapsevanem, lapse ja tervishoiutöötaja. Ulvi Salundo, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ.

16:00-16:30    Tänusõnad, kook ja jook.

16:30-18:00    Eesti Rahva Muuseumi külastus. 

Bussid lahkuvad

 

I ESO-EONS Ida-Euroopa ja Balkanimaade Meistriklass Onkoloogia Õenduses 

Õppejõud: A.Eniu, RO (Rumeenia) – B.Grube, DK (Taani) – L.Sharp, SE (Rootsi)

Antud Meistriklass Onkoloogia Õenduses on spetsiaalselt välja töötatud Ida-Euroopa ja Balkanimaade onkoloogiaõdedele uute teadmiste omandamise eesmärgil. Et sellele kaasa aidata, toimub samaaegselt tõlge kahte keelde (Ungari ja Rumeenia). Kursus ise toimub inglise keeles.

Kolm päeva intensiivset õpet, mis lähtub kõige uuematest onkoloogiaõenduse materjalidest, tagab võimaluse arendada oma kliinilisi oskusi ja patsiendikesksust (patsiendi hooldust). Nii loengutes kui ka väikegruppides õpitu tagab professionaalseid teadmisi teemadel, mis onkoloogiaõdedele on esmatähtsad.

Osalejate arv on piiratud ja valik tehakse ainult avalduse põhjal. Välja valitud osalejatele garanteeritakse tasuta registreerimine ja makstakse täielikult kinni majutus Meistriklassi ajal. Maksimaalselt 250 eurot on võimalik saada reisikulude katteks osalejatel, kes tulevad kaugemalt kui Budapestist. Kõik osalejad elavad Meistriklassi toimumise paigas (hotellis) ja kohalviibimine on kohustuslik kõikide loengute/väikegruppide ja sessioonide ajal.

 

ÕPPETÖÖ EESMÄRGID

 • Mõista kasvajaid ja uusi arengusuundasid kasvajate ravis
 • Osata märgata, ära tunda ja kirjeldada akuutseid ja hiliseid kasvaja ravi toimeid või kasvaja sümptomeid
 • Tuvastada keerulise (raskelt haige) vähihaige patsiendi vajadusi
 • Kirjeldada juhtiva onkoloogiaõe rolli kliinilise õendushoolduse mõistes

 

PEAMISED TEEMAD

 • Kasvajad ja elustiil
 • Kiiritusravi
 • Erakorraline onkoloogia
 • Palliatiivne ravi
 • Meeskonna töö, suhtlemine ja turvalisus
 • Keemiaravi, bioloogiline ravija immunoteraapia
 • Psühhosotsiaalsed probleemid
 • Kaastunde väsimus (ülekoormus, läbippõlemine)
 • Kliiniline juhtimine
 • Juhtumi analüüs eelnevatel teemadel põhinedes

Avalduse tähtaeg 31 Mai 2018. Inglisekeelse informatsiooni ja avalduse esitamise vormi leiate leheküljelt http://www.cancernurse.eu/education/eebrmasterclass2018.html

NB! Ideaalse kandidaadi nõueteks on suhtlustasandil inglise keele oskus ja vähemalt 5-10a töökogemust. EONSi praegune president ja ühtlasi üks Meistriklassi lektoreid Lena Sharp kinnitas, et töökogemuse aeg võib olla ka vähem kui 5aastat!

Lisaküsimuste korral kirjuta ESTYCaN (Eesti Noorte Onkoõdede) eestvedajale Lemme-Liis Aruväli’le lemmeliisaruvali.eou@gmail.com

Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu sügisseminar 2017

Noored õed onkoloogias

Estonia teater, Talveaed

16. November 2017

Lugupeetud kolleegid,

Mul on hea meel kutsuda Teid Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu sügisseminarile, mis toimub 16. novembil 2017. a. Tallinnas Estonia teatri Talveaias. Seekordse seminari teemaks on noored õed onkoloogias – kuidas saada hakkama uute väljakutsetega ja kuidas kogenud õed saavad noori õdesid toetada. Üritus lõpeb ekskursiooniga Estonia teatris ning etenduse „Savoy ball“ vaatamisega.

Seminar on mõeldud ainult ühingu liikmetele ning kohtade arv on piiratud. Tartu Ülikooli Kliinikumis töötavate osalejate jaoks on tegemist kahepäevase koolitusega, mille raames toimub 17. novembril Swissoteli hotellis rahvusvaheline konverents Põhja-Eesti Regionaalhaigla kui interdistsiplinaarne vähikeskus.

Osalemistasu on 20€ ning sisaldab tartlastele nii seminaril kui ka konverentsil (tasuta) osalemist, transporti ja teatri piletit. Juhul, kui keegi soovib teatrisse tulla koos kaaslasega, siis lisa teatripileti maksumus kaaslasele on 28€. Palun anda teada oma osalussoovist ja teatrikaaslasest 4. oktoobriks (kolmapäev) oma vahetule juhile, kes edastab info korraldajatele. Rohkem infot saab e-posti aadressilt eons@eons.ee

Osalustasu hüvitamise võimalus erialaliitude poolt – Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Õdede Liidu liikmetele.

Lugupidamisega,

Heleri-Mall Roosmäe

EOÜ president

Seminari päevakava:

12:30-13:30     Registreerumine, näitus, kohvipaus.

13:30-13:45     Tervitussõnad Heleri-Mall Roosmäe, Lemme-Liis Aruväli

13:45-14:30     Kuidas kogemus ja kogemine õpetab?

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, OHK keemiaravi keskuse õendusjuht  Elina Reva, RN MSc

14:30-15:15     Teooria ja praktika - koostoimimise kunst.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, OHK keemiaravi keskuse õendusjuht  Elina Reva, RN MSc

15:15-15:45     PAUS

15:45-16:30    Raske patsient - kuidas toime tulla. Läbipõlemine.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik statsionaarse ravi keskus V osakond õendusjuht, Mai Kull, RN

16:30-17:15     Meeskonnatöö ja töö meeskonnas.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik statsionaarse ravi keskus V osakond õendusjuht, Mai Kull, RN

17:15-17:45     Lõpetamine.

17:45-18:45     Ekskursioon Estonia lavatagusesse maailma.

19:00-23:00     Savoy Ball

23:00               Kojuminek. Tartu inimese

EOÜ aastamaks 2017

Alates 1. jaanuarist 2017 on võimalik liikmetel tasuda oma iga-aastane liikmemaks 25 eurot Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu arvele (Swedbank EE 362 200 221 007 160 913). Liikmemaks peab olema üle kantud 30. aprilliks 2017. Liikmemaksu võib tasuda osade kaupa.

Paaril varasemal aastal on ametiühingud oma liikmeid aastamaksu tasumisel toetanud. Eesti Õdede Liit on teada andnud, et 2017. aastal nad erialaühingu aastamaksu tasumist ei toeta. Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on andnud nõusoleku oma liikmeid toetada ka sellel aastal. 

EESTI ONKOLOOGIAÕDEDE ÜHINGU KOOSTÖÖLEPING EESTI TERVISHOIUTÖÖTAJATE KUTSELIIDUGA

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing (EOÜ)  ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (ETK) on aastaid teinud koostööd, kus ETK on toetanud EOÜ-sse kuuluvate ETK liikmete toetuse läbi ühingu tegevust. 2016. aasta alguses alustati läbirääkimisi, et vormistada koostööleping, mis kinnitaks kindla dokumendiga ETK ja EOÜ vahelisi suhteid. 15. juunil toimunud EOÜ laiendatud juhatuse koosolekul vaadati leping üle ning võeti vastu otsus koostöölepingu sõlmimiseks, mis 8. juulil 2016 sai ka allkirjastatud. Kutseliitu esindas koostöölepingu allkirjastamisel ETK president Iivi Luik ning EOÜ-d esindas ühingu asepresident Heleri-Mall Roosmäe.

Koostööleping kajastab ühingute koostöö põhimõtteid ning partnerite õigusi ja kohustusi. Koostöö hõlmab endas üksteise tunnustamist iseseisvate organisatsioonidena, mõlema ühingu ametialase ja erialase tegevuse arendamist, koolitus- ning ühistegevust. Leping kehtib kuni 2016. aasta lõpuni. 

Juhul, kui kumbki osapool ei soovi lepingus läbi viia muudatusi või lepingut tühistada, pikeneb leping üheks aastaks või kuni üks osapooltest soovib seda lõpetada.

Käesoleval aastal on plaanis samalaadse koostöölepingu arutelu ka Eesti Õdede Liidu (EÕL) juhatusega, kes on läbirääkimistele andnud rohelise tee. Läbirääkimiste korraldamise eest vastutavad EOÜ poolt asepresident Heleri-Mall Roosmäe ning EÕL poolt juhatuse liige Gerli Liivet.

 

10 AASTAT ERIÕE KOOLITUST TERVISHOIUKÕRGKOOLIDES

7. aprillil 2016.a. toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis konverents “10 aastat eriõe koolitust”, mille eesmärk oli tõsta teadlikkust eriala koolituse olemusest ja jagada teadmisi erialakoolituse võimalustest ja eesmärkidest. Konverentsi läbinute õpiväljundina oli tõendile kirja pandud, et osaleja omab peale koolitust ülevaadet erialakoolituse läbinud õdede töö- ja karjäärivõimalustest. Ometi jäi koolituse raames kõlama kaks vastakat mõtet. Esiteks, et tööandja ei oska oma eriõeõppe läbinud õdesid rakendada, seda eriti kliinilise õenduse vallas, mõistmata kogenud õdede vajadust üldse minnagi eriõeõppesse või siis väärtustada eriõeõppe läbinute rakendusvõimalusi. Kuna arstidel puudub ettekujutus, mis on õdede kompetents, mida eriõppe läbinud õde teha oskab, siis puudub neil julgus usaldada õele vastutusrikkaid ülesandeid.

Teiseks jäi kõlama see, et õed ise ka ei tea, mida erialaõpe tähendab. Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere arvas, et erialaõppe läbinud õde peaks olema laia profiiliga ja suutma orienteeruda igas vallas, siis on hea meel tõdeda, et oli ka vastakaid arvamusi. Eriõe juurde saabuv patsient on juba konkreetsete erivajadustega, kes vajab selle kitsa ala spetsialisti nõuandeid. Selle kõige raames jäi kõlama vajadus töögrupi järgi, mis sõnastab täpselt eriõe mõiste ja tegevusvaldkonnad.

Päevakajalise teemana tõusis üles ka õpetavate õdede põud. Väga vähesed õed on valmis alustama oma kolleegide õpetamist koolis või töökohas, kuigi lootus sellele on olnud üsna suur, ütles anestesioloog Veronika Reinhard. Samas tõi Pille Tammpere välja ka selle, et kool ise on olnud passiivne uute õppejõudude leidmisel. Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu esindja Age Särg arvab, et erinevate haiglate õendusjuhid peavad tegema koostööd, tehes selgeks, millisel erialal, milliste spetsiifiliste oskuste ja süvendatud teadmistega õdesid nad üldse vajavad. Näiteks, kas ja mitut kopsu-, sidumise-, stoomi-, dieabeedi-, jne. õde haigla vajab. Samuti vajavad välja selgitamist erialaõe õppe läbinud õdede väljundid tööl. Näiteks, kuidas erinevad tema tööülesanded tavaõppe läbinud õdede tööst, milliseid lisapädevusi temalt oodatakse. Alles siis saavad ühise laua taha istuda kõrgkoolide, haigate ja riigi esindajad, et panna paika, milliseid eriõdesid ja kui palju neid koolitatakse.

Antud koolituse raames jäi kõlama, et eriõekoolituse läbinud õe põhilised väljundid peaksid olema õe iseseisev vastuvõtt ja teiste koolitamine. Nagu Anne Vahtramäe väga tabavalt märkis, siis on näiteks operatsiooniõel väga raske oma erialal iseseisvalt tegutsema hakata. Millist teenust pakkuda? Helistage sellel numbril, kui vajate elustamist? Kas elektrišokk või südamemassaaž? Ja kui palju see siis maksaks? Tegelikkuses on ju hea, kui ka tavaline osakonna õde patsiendi voodi kõrval on eriõe teadmistega. Mida rohkem on osakonnas eriõe koolituse läbinud õdesid, seda kvaliteetsemat õendusabi suudab see osakond tagada. Eduka õendusjuhi saladus on pädevad õed, kes oskavad leida tõenduspõhist materjali kiirelt muutuvas õendusteaduses. Haiglalpeab olema visioon, millist eriõde ta vajab, mida see õde peab oskama, millises valdkonnas ta tegutsema hakkab, alles siis saab kool vastavat õppekava hakata koostama.

Esindades Eesti onkoloogiaõdesid leian, et Eesti onkoloogilise õenduse ühtlustamine Euroopa onkoloogilise õendusega vajab onkoloogiaõe eriõe õpet, mis on vastavuses Euroopa nõuetega. Antud tegevuse läbiviimiseks on Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu (EONS) poolt koostatud hariduskava, mille kooskõlastamiseks Eesti onkoloogiaõenduse vajadustega, on otsustatud 2016. a. kokku kutsuda töögrupp, mis koosneb erinevate Eesti haiglate onkoloogiliste patsientidega tegelevatest õdedest. Valmidust grupitöös osaleda lisaks mulle on üles näidanud PERHi hematoloogia osakonna õendusjuht Ave Vaidla, PERHi ambulatoorse onkokirurgia õendusjuht Marge Tensmann ning SA TÜK Hematoloogia-onkoloogia kliiniku, radio- ja onkoteraapia osakonna õde Lemme-Liis Aruväli. Konsensusele jõudes loodame alustada koostööd tervishoiukõrgkoolidega.

EOÜ aastamaks 2016

Alates 1. jaanuarist 2016 on võimalik liikmetel tasuda oma iga-aastane liikmemaks 25 eurot Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu arvele (Swedbank EE 362 200 221 007 160 913). Liikmemaks peab olema üle kantud 30. aprilliks 2016. Liikmemaksu võib tasuda osade kaupa.

Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu üldkoosolek Ateenas 2015

Täna, 27. november 2015 algab Ateenas Royal Olympic Hotellis EONSi rahvusühingute esindajate koosolek, kus peamiseks teemaks on noorte vähiõdede kaasamine ja motiveerimine ühingu töösse. Eestist esindavad Eesti Onkoloogiaõdede Ühingut ühingu president Kristiina Karp ja asepresident Heleri-Mall Roosmäe.

Küsimused, mida EOÜ plaanib esitada töötubade raames:

 1. Kuidas leida vähiõdesid, kes oleks huvitatud võtma vastutust erinevate töötubade alustamiseks?
 2. Milliseid meetodeid kasutada inimeste leidmiseks? Kuidas neid hoida aktiivsena?
 3. Kuidas finantseerida haridusprogramme, koolitusi?
 4. Kuidas valida koolitusteemasid? Kuidas ehitada koolitus üles võimalikult efektiivselt?
 5. 2015 mais juhatuse valimisel oli meil raske hoida juhatuse liikmeid jäämas. Kuidas motiveerida juhatuse liikmeid, et nad mitte ainult ei tahaks lahkuda juhatusest, vaid et nad oleks ka aktiivsed? Kuidas soodustada liikmete vahelist suhtlust, tugevdada ühtekuuluvustunnet?
 6. Kuidas motiveerida noori vähiõdesid ühingusse astuma?

ADVISOR COUNCIL MEETING ATEENAS 2015

27. novembril aset leidnud EONS´i juhatuse ja EONS´i rahvusorganisatsioonide esindajate vaheline kohtumine (Advocacy Council Meeting – ACM), kus EONS´i juhatus andis aru ühingu tööst Euroopa tasandil. EONS´i president Daniel Kelly (valiti sellele aastal Viinis ECC 2015 raames toimunud Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu üldkoosoleku raames) juhatas ürituse lühidalt sisse, andes ülevaate sellest, millistel teemadel täna juttu tuleb, tervitas noori vähiõdesid, kellel oli võimalik sel aastal ühineda ACM tööga.

Sõna sai ka Kreeka esindajana Hellenic Oncology Nursing Association HONS-ESNE sekretär Anna, kes tervitas kõiki soojalt ja südamlikult ning soovis meeldivat osavõttu ürituses lootusega, et sellest koosviibimisest on rahvusorganisatsioonidel nii mõndagi koju viia. DK jätkas samuti tervitussõnadega olles tänulik, et inimesed on kohale tulnud. Ta rõhutas, et kommunikatsioon ühingute vahel on väga oluline. Sama oluline on EONSi ja kogu liikmesriikide püsimine meedias, tuues välja Twitteri kasutamise olulisuse ja kutsus üles aktiivsemalt säutsuma ning neid, kel veel kontosid pole, seda looma. Samuti tutvustas ta muutunud EONS´i juhatust, kus Past President (ekspresident) on nüüd Erik van Muilekom (EvM) ning Presidnet Elect (valitav presidnent) on Lena Sharp (LS).

Past President EvM valgustas ECCO hiljutistest tegevustest. Viimati Viinis toimunud ECC 2015 oli viimane konverents, kus ESMO võttis osa konverentsi korraldamisest ning on otsustanud edaspidi üksi edasi minna. EvM valgustaski muutunud ECCO konverentsi korraldamise maastikku, mis on oma ülesehituselt muutunud. Ta rõhutas, et uuel maastikul on EONS´il suurem võimalus ennast kuuldavaks teha. Organisatsioon on kaasatud ECC korraldamisse suuremalt, kui eales varem ning kutsus üles vähiõdedest spetsialiste valmistuma üles astuma uuenenud konverentsil, mis oma uues vormis leiab aset 27.-30. jaanuaril 2017 Amsterdamis. Ta tõi ka välja, et edaspidi toimub ECC igal aastal ning jaanuaris. Konverents on mõeldud kõigile vähiga seotud inimestele, kuid eelkõige onkoloogidele, vähiõdedele, patsientide esindajatele, perearstidele, psühholoogidele, onkoloogiapoliitikutele, hooldusravi personalile jne. Konverents on planeeritud 2-3 päevasena, kuid nüüd on võimalik 1 päev enne konverentsi kasutada konverentsi ruume erialaühingutel ja organisatsioonidel, et korraldada oma konverents, kus on võimalik kasutada konverentsi hoonet ja kasutatavat varustust.

DK tegi statistilise ülevaate ECC 2015 tuues välja arvuliselt. Kokku osales peaagu 19 000 inimest. Uus ECC saab olemalt tõenäoliselt väiksema osalejate arvuga, kuna ESMO sellest osa ei võta. 1,7% sellest osalejate arvust olid õed. DK tõi välja selle, et EONS´i nn Twitteri kommuun säutsus ennast kogu konverentsi raames esimese 10 hulka, mis näitab ainult seda, et Twitteri sihipärane kasutamine aitab ka väikesel häälel ennast kuuldavaks teha.

Ühingu varalaekur Cristina Lacerda (CL) tegi lühiülevaate aastate lõikes finantsidest, mille lõpus võisime tõdeda, et oleme endiselt positiivses bilansis ning CL sõnul isegi väga heal järjel.

Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu sügisseminar 2015

Toit on ravi. Tänapäeva toitumise trendid ja riskid.

Reedel, 13.11.2015 toimus Tallinnas SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses Sütiste tee 21 Eesti Onkoloogiaõdede sügisseminar „Toit on tervis. Tänapäeva toitumise trendid ja riskid“.

Ühing president Kristiina Karp avas seminari mõtetega: „Sel sügisel toetame rohkem õe toitumisalaseid teadmisi. Hea tervise üheks alustalaks on õige toit. Lisaks tervislikkusele peab toit ka inimesele sobima. Kes ei tahaks elada reipamat ja rõõmsamat elu, hoiduda haigusest ja enneaegsest vananemisest. Me teame, et ei ole olemas imetoiduaineid ega imedieete ning tänane koolitus ongi selleks, et mõista, kuidas aidata ennast ja meie patsiente.“

Tervis Arengu Instituudi spetsialist Keiu Nelis tõi välja „Rahvastikutoitumise uuring 2014“ tulemused, kus ilmnes, et inimesed ise arvavad, et toituvad suhteliselt tervislikult, kuid kehamassi indeksi alusel uuritud populatsiooni hulgas oli enamus inimesed ülekaalus.

Regionaalhaigla kliinilise toitumise spetsialist dr Hanna-Liis Lepp toob oma teemas „Kliinilise toitmise vajadus onkoloogilisel patsiendil“ välja selle, et siin kohal on õel väga suur roll patsiendile õige toitumisalase teadmiste pagasi loomisel. Ka priske patsient võib tunduda heas toitumuses, kuid tegelikult on suhteliselt alatoidetud seoses oma väärate toiduvalikute pärast. Oma loengus rääkis dr Lepp erinevatest toitumisetappidest, mis on seotud erinevate ravifaasidega. Ta tõi välja patsiendi üldisest seisukorrast lähtuvalt nende energiavajaduse päevas ning ka parenteraalse toitumise puhul esineda võivad infektsiooniohud ja kuidas võiks neist hoiduda. Olulise punktina rõhutas ta, et vähihaige peab saama ka süsivesikuid oma energia taastamiseks. Kust see piir läheb, on igaühe enda otsustada. Samas soovitas doktor kasutada madala glükokeemilise indeksiga magusaineid, mis imenduvad aeglasemalt. Doktor toob välja, et rafineeritud valgest suhkrust loobumine ei tule kasuks, sest keha peab kulutama rohkem energiat, et saada kätte oma vajaliku süsivesikuvajaduse, mis omakorda kurnab haigusest ja raskest ravist vaevatud keha veel rohkem. Mikrotoiduainete puhul räägitakse, et pigem vältida kasvajahaigete puhul, kuid ainete defitsiitidega peab tegelema ja neid ravima, et vältida tüsistuste tekkimist.

Regionaalhaigla üld- ja onkokirurgia keskuse õde Anni Laas tutvustab onkoloogilise patsiendi toitumisnõustamisest projekti ERAS baasil. Ta toob välja, et patsiendid tihtipeale näksivad lisapalasid, millest kõht saab täis ning põhitoiduosa ei tundu enam isu tekitav. Oluline on suuhooldus, värske õhk, toidu eksponeerimine jne., millega on võimalik isu tõsta. Samuti võiks toit olla pigem kuivem, halva maitse korral lutsutada komme, sidruniviilu, mahlajäätis. Ingver aitab iivelduse vastu. Anni soovitab süüa tihedamalt väiksemates kogustest leiget toitu. Pakkuda erinevaid vahendeid, meil on päris palju erinevaid võimalusi. Vajalik on loovus ja meeskonnatöö erinevate spetsialistide vahel.

Tallinna Lastehaigla arst Ere Vasi räägib laste ja noorukite söömishäiretest tuues välja anoreksia- ja buliimiahaigete laste eripära ning kuidas nende jälgimine toimub. Söömishäirete osakonna õde Jekaterina Taktajeva täiendab doktori juttu meeskonnatöö vajalikkusest ning valgustab tööd lastega osakonnas õe pilgu läbi.

Regionaalhaigla diabeediõde Tiina Mitt räägib II tüübi diabeedi esinemissageduse vähendamisest elustiili muutmise teel.  Ta toob lõpus välja, et II tüübi diabeeti haigestumist on võimalik vähendada 58% võrra paljalt elustiili muutuse osas. Oluline on suunata tähelepanu prediabeetikutele.

Seminar lõppes traditsioonilise koogi söömise ja kohvi joomisega. Suur tänu kõigile, kes seminarile tulid kuulama ja kõnelema. Eriti suur tänu meie sõpradele, kes aitasid kaasa sügisseminari toimumisele - Nutricia ja B.Braun.

Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu Kevadkonverents 2015

20150529_135739

29. mail 2015 toimus Eesti Onkoloogiaõdede XVII Kevadkonverents teemal „Meeste tervis – eesnäärme pahaloomulised kasvajad – etioloogia, diagnostika ja tänapäevased ravivõimalused“. Üritus toimus Tartumaal ajaloolises ja looduskaunis Alatskivi lossis. Kohal oli 68 õde Tallinnast ja Tartust. Enamus õdedest olid hemato-onkoloogilise spetsiifikaga, kuid esindatud olid ka uroloogia ja pereõed.

Konverentsi teemasid on võimalik näha koos ettekannetega koolituste rubriigis Kevadkonverents 2015 alt. Ettekantud uurimustöid on võimalik täismahus lugeda aga lehelt Uurimustööd. Kes soovib ürituse pilte vaadata, siis seda on võimalik teha valides Pildinurga alt Kevadkonverents 2015 lingi. 

Üldkoosoleku raames valiti uus juhatus:EOÜ Kevadkonverents 2015

 • Kristiina Karp (jätkab ühingu presidendina)
 • Heleri-Mall Roosmäe (jätkab ühingu asepresidendina)
 • Elina Tapver (jätkab juhatuse liikmena)
 • Marge Tensmann (jätkab juhatuse liikmena)
 • Kerlyn Kotkas (alustab juhatuse liikmena)

Juhatusest astus tagasi Anna Vesper.

Samuti valiti uus laiendatud juhatuse koosseis, milles jätkavad tööd Age Särg, Mari-Leen Varendi ja Ave Vaidla. Uute liikmetena alustavad tööd Kaidi Tuisk, Katrin Tähepõld ja Natalja Luppova. Tagasi astusid Reet Labe, Kai Juhkami ja Anu Laul, kellest viimane lubas jätkata konsuldandi rollis jagades oma pikaajalise EOÜ presidendiks olemise kogemust ning aidates kaasa organisatsiooni üritustele sponsorite leidmisega. 

Endine juhatus jätkab tööd, kuni dokumendid saavad uuele juhatusele üle antud. Esialgseks tähtajaks on 1. juuli 2015.

Suur tänu kõigile, kes üritusel esinesid ja kõigile, kes osa võtsid. Eriline tänu aga kõigile toetajafirmadele:

Sponsorid:astrazeneca-logo

 • AstraZeneca Eesti OÜ 

 

 • Tena
 • B. Braun Medical OÜ
 • NovartisTENA

Eksponent:

 • Roche
 • Eli Lilly
 • NutriMedical OÕ
 • Allium Upi OÜ(Magnum)b.braun

Toetaja:

 • BayerNovartis-logo

Toetaja:

 • Chemi-Pharm

2015. aasta liikmemaks

2014 kevadel võttis üldkoosolek vastu otsuse, et ühingu aastamaks tõuseb 5 eurot. Alates 1. jaanuarist 2015 on võimalik liikmetel tasuda oma iga-aastane liikmemaks 25 eurot Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu arvele (Swedbank EE 362 200 221 007 160 913). Liikmemaks peab olema üle kantud 30. aprilliks 2015. Liikmemaksu võib tasuda osade kaupa.