Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu 9. konverents Istanbulis 18.-19. september 2014

Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliinik võimaldas sellel sügisel 7. oma tervishoiutöötajal võtta osa üleeuroopalisest erialakonverentsist EONS 9.

ESGO raames toimus Liverpoolis patsientide teabepäev