Eesti Onkoloogiaõdede Ühing sai alguse 1992 a., kui Eesti Vähiliidu õdedesektsioon. Aastast 1994 kuulub ta Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu liikmeskonda ning 1996. aastaks oli ühing kogunud piisavalt jõudu, et saada Vähiliidust eraldiseisvaks organisatsiooniks.

Organisatsiooniline püüdlus ja tulu Eesti mastaabis püüame edasi anda koolituste korraldamisega. Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu peamised üritused on kevadkonverents, mis toimub tavaliselt mai teisel poolel ning sügisseminar.

Samuti on ühingu tegevuse raames läbi viidud ka väga hea hemofiiliaalane koolitus „Veritsushaigused ja tromboos“, kus dr Jelena Kostjuk rääkis teemal „Tromboosi käsitlus onkoloogilisel patsiendil“, hemofiiliaalane loeng dr Edward Laanelt ning tromboosikabineti õdede kogemusi nii meilt, kui naaberriigist Soomest. Samuti on ühingu poolt läbiviidud küsitluse tulemusel loodud koolitus CISD ehk Critical Incident Stress Briefing, mille eesmärk on anda ülevaade traumaatiliste vahejuhtumite psühholoogilisest mõjust ning kriisibriifingute eesmärgist, olemusest, ülesehitusest ja rakendamise võimalustest.

Eelnevatel aegadel on ühingu poolt läbi viidud erienevaid koolitusi nii kiirituse-, kirutgia-, keemiaravi-, kui ka hematoloogilisi koolitusi. Ära tahaks märkida kaks koolitust, mis on tehtud koostöös EONS’iga: keemiaravi kõrvaltoimete koolitus TITAN ning märklaudravi koolitus target, millest on alguse saanud ka praegune Keemiaravi ABC koolitus.

Kuna enamuses Euroopa riikides on võimalik onkoloogiaõe eriala omandada juba kõrgkoolis, siis on ka EOÜ võtnud endale ülesande alustada koostööd Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolidega, et välja töötada spetsialisti õppe raames onkoloogiaõdede täiendõppekursus. Kui see unistus kord teoks saab, siis palun vastake jaatavalt, kui nii mõnelgi teist palutakse ette valmistada loengumaterjalid tudengitele lugemiseks.

ECCO (European CanCer Organisation) – patsientide õigused ja koolitamine

ONS (Oncology Nursing Society) – US onkoloogiaõdede organisatsioon (üle 30 000 liikme)

EHMA (European Health Mangament Association) – 170 organisatsiooni 30-st riigist, kes on enamuses ülikoolihaiglad, tervisehoiu ministeeriumid, esmatasandi tervishoiu organisatsioonid – juhtimiskoolitused

ISNCC (International Society of Nurses in Cancer Care) – kus Euroopat esindab EONS

ESO (European School of Oncology), mille kodulehelt on võimalik leida erinevaid videoloenguid, mis enamasti on küll suunatud pigem arstidele.

Cancerworld.org – arstid, õed, hooldajad

MASCC (Mutlinational Association of Supportive Care in Cancer) – ülemaailmne organisatsioon toetusravi arendamiseks läbi uuringute ja koolituste

Myeloma UK

Touch Oncolgy

 

 

Suva kollaaž