Onkoloogiaõendus on õenduse kutseala valdkonda kuuluv eriala, mille ülesandeks on nõustada inimesi ennetamaks vähktõbe, tegeleda vähihaigetega ja nende perekondadega nii ambulatoorselt kui statsionaarselt kogu haiguse vältel, pakkuda vähihaigetele ja nende perekondadele taastus- ja toetusravi, osaleda kliinilistes teadusuuringutes ja korraldada koolitusi antud aine valdkonnas. Eesti haridussüsteem ei võimalda paljudel õdedel spetsialiseeruda vastavalt oma osakonna spetsiifikale. Seetõttu on enamus meie õed üldõed hoolimata sellest, et oma kogemustelt ja koolituste tõttu on nad väärt eriõe nime. Siinkohal toome ära enamus spetsiilisi suundi onkoloogiaõdede seas, kellest mitte kõik ei ole pälvinud spetsialisti tunnustust paberil, kuid on siiski spetsialistid meie südameis.