Heleri-Mall Roosmäe

Alates 2007. aastast töötab SA Tartu Ülikooli kliinikumis Hematoloogia- ja onkoloogia kliinikus radio- ja onkoteraapia osakonnas. Algul põetajana, samal aastal astus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis sisse ämmaemanda erialal. Alates 2010. aastast jätkas tööd samas osakonnas abiõena ning peale kooli lõpetamist jaanuaris 2013 töötab jätkuvalt samas osakonnas õena. Samal aastal võttis vastu kutse liituda Eesti Onkoloogiaõdede Ühinguga ning kandideerida juhatusse.

Ühingu president
E-posti aadress: helerimroosmae.eou@gmail.com

Marge Tensmann

Alates 1992. aastast alustas tööd Tallinna Meditsiinikooli kõrvalt neuroloogia osakonnas abiõena. 1993. aastast alates töötab SA PERH erakorralise meditsiini ja intensiivravi õena erakorralise meditsiini osakonnas. 2004. aastal omandas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakendusliku kõrghariduse. 2007. aastal omandas anesteesia intensiivraviõe spetsialisti eriala. Alates 2012. aastast töötab üld- ja onkokirurgias õendusjuhina. Alates 2013. aastast kuulun Eesti Onkoloogiaõdede ühingusse, samal aastal valitud ühingu juhatusse. Kuulub Eesti Õdedeliidu ridadesse.

Juhatuse asepresident
E-posti aadress: margetensmann.eou@gmail.ee

Ave Vaidla

Juhatuse liige
E-posti aadress: avevaidla@gmail.com 

Lemme-Liis Aruväli

2012 aasta suvel alustas tööd TÜK hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio-ja onkoteraapia osakonnas abiõena. 2014a jaanuaris lõpetas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala ja jätkas oma osakonnas tööd õena. 2016. aasta kevadel osales Šveitsis onkoloogiaõdede meistriklassis "9th ESO-EONS Masterclass in Oncology Nursing, 15th ESO-ESMO Masterclass in Clinical Oncology".
Alates 2015 kuulub Eesti Onkoloogiaõdede Ühingusse (EOÜ) ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliitu.
Alates 2017. aastast kuulub EOÜ juhatusse ja on EOÜ tütarrühmituse ESTYCaN (Eesti Noored Onkoõed) algatajaks ja eestvedajaks.
Lisaks statsionaarsele tööle teeb ka alates 2017. aastast Õe iseseisvat vastuvõttu onkoloogilistele haigetele TÜKs.
2018.aastal pälvis ESMO18 kongressil ja EONS11 konverentsil auhinna "RECaN - Recognising Cancer Nursing Award 2018".

Juhatuse liige
E-posti aadress: lemmeliisaruvali.eou@gmail.com

Katrin Piirmets

Juhatuse liige

E-posti aadress: katrinpiirmets.eou@gmail.com