Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu üldkoosolek Ateenas 2015

AteenaTäna, 27. november 2015 algab Ateenas Royal Olympic Hotellis EONSi rahvusühingute esindajate koosolek, kus peamiseks teemaks on noorte vähiõdede kaasamine ja motiveerimine ühingu töösse. Eestist esindavad Eesti Onkoloogiaõdede Ühingut ühingu president Kristiina Karp ja asepresident Heleri-Mall Roosmäe.

Küsimused, mida EOÜ plaanib esitada töötubade raames:

  1. Kuidas leida vähiõdesid, kes oleks huvitatud võtma vastutust erinevate töötubade alustamiseks?
  2. Milliseid meetodeid kasutada inimeste leidmiseks? Kuidas neid hoida aktiivsena?
  3. Kuidas finantseerida haridusprogramme, koolitusi?
  4. Kuidas valida koolitusteemasid? Kuidas ehitada koolitus üles võimalikult efektiivselt?
  5. 2015 mais juhatuse valimisel oli meil raske hoida juhatuse liikmeid jäämas. Kuidas motiveerida juhatuse liikmeid, et nad mitte ainult ei tahaks lahkuda juhatusest, vaid et nad oleks ka aktiivsed? Kuidas soodustada liikmete vahelist suhtlust, tugevdada ühtekuuluvustunnet?
  6. Kuidas motiveerida noori vähiõdesid ühingusse astuma?