Ametlik koduleht on cancernurse.eu.

Visioon: Et kõik vähiga seotud inimesed Euroopas saaksid tulu kõrgelt haritud, hästi informeeritud ja kompetentsete vähiõdedest, kes mängivad keskset rolli vähiravi patsiendini viimises, tervise edendamises ning kliinilise tulemuse arendamises.

Missioon: Koostöös erinevate tervise- ja vähiorganisatsioonidega arendada ja tõsta onkoloogilist õendust hariduse, uuringute, juhtimise ning toetuse kaudu Euroopa onkoloogiaõdede hulgas

Väärtused: Meie väärtused on, et me oleme kõikehõlmav ja tõsiseltvõetav organisatsioon, mille suund on teha kättesaadavaks efektiivne ja praktiline  toetus kõigile liikmetele Euroopas.

EONS’i tugevus seisneb selle koostöös mitmete multidistsiplinaarsete organisatsioonidega, et optimeerida õdede panust vähiravisse Euroopas. Ühing on teadlik õendustegevuste vastuolulisusest erinevates Euroopa nurkades ning püüab töötada onkoloogilise õenduse baas- ja edasise koolituste võrdsustamise suunas. EONS’i üritused on suunatud võimendama vähiõdesid pürgima saavutama seda, et neid tunnustatakse kui spetsialiste.

CARE plaan

Communication – suhtlus erinevate Euroopa riikide onkoloogiaõdede ühenduste ning teiste samas valdkonnas tegutsevate organisatsioonide vahel, et ühtlustada praktiseeritavat õendust. Igakuine ajakiri saadetakse meilitsi kõigile liikmetele, et kõik saaksid kursis olla uusimate uudistega.

Advocacy – teadlikkuse tõstmine onkloogiaõdede rollist kvaliteetse teenuse osutamise osas.

Research – teaduspõhise kliinilise praktika edendamine läbi uurimustööde. EONSi üks eesmärkidest on tehtud uurimustööde levitamine üle Euroopa ning samas ka õdede julgustamine uuringute tegemiseks läbi rahalise, juhendajate leidmise, publikatsioonide ja uuringutulemuste levitamise. EONS’l on ametlik õendusuuringute ajakiri European Journal of Oncology Nursing (EJON), mis avaldatakse 5 korda aastas.

Education – Haridus on onkoloogias väga oluline, kuna ravi, ennetamine, avastamine ja hilised tulemused liiguvad kogu aeg edasi. EONS on pühendunud hariduslikule initsiatiivile, mis annab onkoloogiaõdedele arendada praktikas uusi oskusi ja teadmisi, mis on 21. Sajandi vähiravis väga oluline.