Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu koostööleping Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliiduga.

13646904_995471580571143_1651992534_oEesti Onkoloogiaõdede Ühing (EOÜ)  ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (ETK) on aastaid teinud koostööd, kus ETK on toetanud EOÜ-sse kuuluvate ETK liikmete toetuse läbi ühingu tegevust. 2016. aasta alguses alustati läbirääkimisi, et vormistada koostööleping, mis kinnitaks kindla dokumendiga ETK ja EOÜ vahelisi suhteid. 15. juunil toimunud EOÜ laiendatud juhatuse koosolekul vaadati leping üle ning võeti vastu otsus koostöölepingu sõlmimiseks, mis 8. juulil 2016 sai ka allkirjastatud. Kutseliitu esindas koostöölepingu allkirjastamisel ETK president Iivi Luik ning EOÜ-d esindas ühingu asepresident Heleri-Mall Roosmäe.

Koostööleping kajastab ühingute koostöö põhimõtteid ning partnerite õigusi ja kohustusi. Koostöö hõlmab endas üksteise tunnustamist iseseisvate organisatsioonidena, mõlema ühingu ametialase ja erialase tegevuse arendamist, koolitus- ning ühistegevust. Leping kehtib kuni 2016. aasta lõpuni. 13639924_995471607237807_481825649_oJuhul, kui kumbki osapool ei soovi lepingus läbi viia muudatusi või lepingut tühistada, pikeneb leping üheks aastaks või kuni üks osapooltest soovib seda lõpetada.

Käesoleval aastal on plaanis samalaadse koostöölepingu arutelu ka Eesti Õdede Liidu (EÕL) juhatusega, kes on läbirääkimistele andnud rohelise tee. Läbirääkimiste korraldamise eest vastutavad EOÜ poolt asepresident Heleri-Mall Roosmäe ning EÕL poolt juhatuse liige Gerli Liivet.