Teema:               

Kestus:                8+8 tundi, 2 päeva

Koht:                 Tartu Ülikooli Kliinikum

Koolitusvorm:     loeng, grupitöö, arutelu

Vastutaja:           Merle Parmak, PhD (Psy)

Sihtrühm:           Intensiivravi ja erakorralise meditsiini personal

Toimumisaeg:    24-25 märts ja 4-5 september 2014

 

Koolituse eesmärk:        anda ülevaade traumaatiliste vahejuhtumite psühholoogilisest mõjust ning kriisibriifingute eesmärgist, olemusest, ülesehitusest ja rakendamise võimalustest.

Käsitletavad teemad:   

  • Läbipõlemine ja kaastundeväsimus
  • Moraalne stress, moraalsed dilemmad
  • Kriitilised vahejuhtumid ja leinamata leinad
  • CISD-CISM kontseptsioonid ja kasutatavus
  • Professionaalse arengu vaatenurk briifingutele
  • Briifinguvõimalused ja sobiv disain osakondades

Õpiväljundid:

  • Teab läbitöötamata emotsionaalsete traumade kuhjumise psühholoogilisi ja ametialaseid tagajärgi;
  • Mõistab kriisibriifingute rolli professionaalses enesearengus ja meeskonnatöö kontekstis
  • Oskab üles ehitada konkreetsele olukorrale sobiva kriisibriifingu ja vajadusel selle läbi viia