Ajalugu

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing kasvas välja Eesti Vähiliidu Õdede sektsioonist.

Eesti Vähiliit alustas tegevust 11.detsembril 1991. aastal.

Onkoloogiaõdede sektsiooni esialgseks koordinaatoriks oli dr. Riina Kütner Tallinna Onkoloogiakesusest.

1992. aasta 15. mail moodustati dr. Väino Rätsepa soovitusel Eesti Vähiliidu õdede sektsioon, kuhu kuulusid õed Eesti Onkoloogia keskusest ja Tartu Ülikooli Onkoloogiahaiglast. Vähiliidu õdedesektsiooni presidendiks valiti Ülle Saštšenko Tallinnast ja asepresidendiks Maret Metsküla Tartust.

1995. aastal liitusid  antud sektsiooniga Tartu hematoloogia osakonna õed.

1996. aasta septembris võeti vastu otsus organisatsiooni iseseisvumise kohta.

Organisatsiooni uueks nimeks sai Eesti Onkoloogiaõdede Ühing ning presidendiks Ülle Saštšenko Tallinna Onkoloogiakeskusest.

1994. aastast kuulume Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingusse – EONS (European Oncology Nursing Society)

1999. aastast on EOÜ registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Ühingul on ka oma põhikiri ja logo.

Presidendid

2017 - ...              Heleri-Mall Roosmäe

2013 - 2017        Kristiina Karp, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

2003 - 2013       Anu Laul, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

1999 – 2003      Anne Jaaksaar, Eesti Onkoloogiakeskus

1996 – 1999      Ülle Saštšenko, Eesti Onkoloogiakeskus

Tegevus

Onkoloogiaõendus on õenduse kutseala valdkonda kuuluv eriala, mille ülesandeks on nõustada inimesi ennetamaks vähktõbe, tegeleda vähihaigetega ja nende perekondadega nii ambulatoorselt kui statsionaarselt kogu haiguse vältel, pakkuda vähihaigetele ja nende perekondadele taastus- ja toetusravi, osaleda kliinilistes teadusuuringutes ja korraldada koolitusi antud aine valdkonnas.

EOÜ eesmärgiks on edendada eelkõige kahe keskuse, Tallinna ja Tartu onkoloogia ja hematoloogia õdede koostööd ning korraldada õdedele erialaseid koolitusi. Hetkel kuulub ühingusse sadakond onkoloogiaõde.

Aastatel 2000 – 2002 korraldas ühing “Kasvajate süsteemse ravi kursuse” onkoloogia õdedele, mis oli akrediteeritud ka EONS poolt.

Meie ühingu traditsiooniks on saanud iga-aastaste onkoloogiaõdede kevadkonverentside korraldamine. Nendest esimene toimus 1997 aastal Tallinnas. Kevadkonverentside põhimõtteks on anda kõikidele onkoloogiaõdedele võimalus esitada oma töö kohta huvitavaid ettekandeid ning jagada teadmisi teiste sama eriala kolleegidega.