Advisor Council Meeting Ateenas

20151127_13473527. novembril aset leidnud EONS´i juhatuse ja EONS´i rahvusorganisatsioonide esindajate vaheline kohtumine (Advocacy Council Meeting – ACM), kus EONS´i juhatus andis aru ühingu tööst Euroopa tasandil. EONS´i president Daniel Kelly (valiti sellele aastal Viinis ECC 2015 raames toimunud Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu üldkoosoleku raames) juhatas ürituse lühidalt sisse, andes ülevaate sellest, millistel teemadel täna juttu tuleb, tervitas noori vähiõdesid, kellel oli võimalik sel aastal ühineda ACM tööga.

Sõna sai ka Kreeka esindajana Hellenic Oncology Nursing Association HONS-ESNE sekretär Anna, kes tervitas kõiki soojalt ja südamlikult ning soovis meeldivat osavõttu ürituses lootusega, et sellest koosviibimisest on rahvusorganisatsioonidel nii mõndagi koju viia. DK jätkas samuti tervitussõnadega olles tänulik, et inimesed on kohale tulnud. Ta rõhutas, et kommunikatsioon ühingute vahel on väga oluline. Sama oluline on EONSi ja kogu liikmesriikide püsimine meedias, tuues välja Twitteri kasutamise olulisuse ja kutsus üles aktiivsemalt säutsuma ning neid, kel veel kontosid pole, seda looma. Samuti tutvustas ta muutunud EONS´i juhatust, kus Past President (ekspresident) on nüüd Erik van Muilekom (EvM) ning Presidnet Elect (valitav presidnent) on Lena Sharp (LS).

Past President EvM valgustas ECCO hiljutistest tegevustest. Viimati Viinis toimunud ECC 2015 oli viimane konverents, kus ESMO võttis osa konverentsi korraldamisest ning on otsustanud edaspidi üksi edasi minna. EvM valgustaski muutunud ECCO konverentsi korraldamise maastikku, mis on oma ülesehituselt muutunud. Ta rõhutas, et uuel maastikul on EONS´il suurem võimalus ennast kuuldavaks teha. Organisatsioon on kaasatud ECC korraldamisse suuremalt, kui eales varem ning kutsus üles vähiõdedest spetsialiste valmistuma üles astuma uuenenud konverentsil, mis oma uues vormis leiab aset 27.-30. jaanuaril 2017 Amsterdamis. Ta tõi ka välja, et edaspidi toimub ECC igal aastal ning jaanuaris. Konverents on mõeldud kõigile vähiga seotud inimestele, kuid eelkõige onkoloogidele, vähiõdedele, patsientide esindajatele, perearstidele, psühholoogidele, onkoloogiapoliitikutele, hooldusravi personalile jne. Konverents on planeeritud 2-3 päevasena, kuid nüüd on võimalik 1 päev enne konverentsi kasutada konverentsi ruume erialaühingutel ja organisatsioonidel, et korraldada oma konverents, kus on võimalik kasutada konverentsi hoonet ja kasutatavat varustust.20151127_141121

DK tegi statistilise ülevaate ECC 2015 tuues välja arvuliselt. Kokku osales peaagu 19 000 inimest. Uus ECC saab olemalt tõenäoliselt väiksema osalejate arvuga, kuna ESMO sellest osa ei võta. 1,7% sellest osalejate arvust olid õed. DK tõi välja selle, et EONS´i nn Twitteri kommuun säutsus ennast kogu konverentsi raames esimese 10 hulka, mis näitab ainult seda, et Twitteri sihipärane kasutamine aitab ka väikesel häälel ennast kuuldavaks teha.

Ühingu varalaekur Cristina Lacerda (CL) tegi lühiülevaate aastate lõikes finantsidest, mille lõpus võisime tõdeda, et oleme endiselt positiivses bilansis ning CL sõnul isegi väga heal järjel.