8. ESO-EONS’i onkoloogiaõdede Masterclass 2015

MON Cover8th ESO-EONS Masterclass Oncology Nursing toimub 14th ESO-ESMO Masterclass Clinical Oncology raames. Esimene on onkoloogiaõdedele ja teine noortele onkoloogidele. Masterclassi kohta lugesin ja uurisin kunagi varem EONS´i kodulehelt, käega katsutavamaks muutus idee sinna kandideerida tegelikult eelmise aasta novembris Budapestis toimunud Advisor Council Meeting´ul. Mary Wells tutvustas mind Lena Sharp´iga, kes koos Birgitte Grube´ga soovitasid mul tungivalt kandideerida ning ütlesid, et see on enam kui tõenäoline, et ma saan sinna. Kandideerimine lõppes 1. detsember 2014 ning jaanuari keskel sain teate, et minu kandidatuur on aktsepteeritud. Kuna üritusest osavõtt ja elamine on tasutud ESO poolt, siis ainus, mille eest ma maksma pidin, olid lennupiletid. Taotlesin raha Õdede Liidust ja Kutseliidust, mille liige ma ole. Mõlemad organisatsioonid toetasid mind rahaliselt (tahaks siinkohal siiski ära märkida, et KL maksis mulle üle 3 korra rohkem kui ÕL – olen mõlema organisatsiooni liige), mis kokkuvõttes tasus mu lennupiletitest 2/3. Kliinikum on lubanud tasuda koolituspäevade eest ning ülemõde on võtnud ühendust mõnede ravimfirmadega, kes kahjuks siiani, ei ole mingit huvi üles näidanud toetada seda koolitust. Ma arvan, et need kulutused, mis ma ise pidin kandma, on märkimisväärselt väikesed saadavate teadmiste, suhete ning emotsionaalse positiivse laengu valguses. Ma loodan väga, et ka järgnevatel aastatel leidub entusiastlikke õdesid ühingu liikmete hulgas, kes on valmis kandideerima sellele koolitusele hoolimata rahast, mis see võtab.