10 aastat eriõe koolitust tervishoiukõrgkoolides

6. aprillil 2016.a. toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis konverents “10 aastat eriõe koolitust”, mille eesmärk oli tõsta teadlikkust eriala koolituse olemusest ja jagada teadmisi erialakoolituse võimalustest ja eesmärkidest. Konverentsi läbinute õpiväljundina oli tõendile kirja pandud, et osaleja omab peale koolitust ülevaadet erialakoolituse läbinud õdede töö- ja karjäärivõimalustest. Ometi jäi koolituse raames kõlama kaks vastakat mõtet. Esiteks, et tööandja ei oska oma eriõeõppe läbinud õdesid rakendada, seda eriti kliinilise õenduse vallas, mõistmata kogenud õdede vajadust üldse minnagi eriõeõppesse või siis väärtustada eriõeõppe läbinute rakendusvõimalusi. Kuna arstidel puudub ettekujutus, mis on õdede kompetents, mida eriõppe lä10 aastat foorumbinud õde teha oskab, siis puudub neil julgus usaldada õele vastutusrikkaid ülesandeid.

Ja teiseks jäi kõlama see, et õed ise ka ei tea, mida erial aõpe tähendab. Kui Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere arvas, erialaõppe läbinud õde peaks olema laia profiiliga ja suutma orienteeruda igas vallas, siis on hea meel tõdeda, et oli ka vastakaid arvamusi. Eriõe juurde saabuv patsient on juba konkreetsete erivajadustega, kes vajab selle kitsa ala spetsialisti nõuandeid. Selle kõige raames jäi kõlama vajadus töögrupi järgi, mis sõnastab täpselt eriõe mõiste ja tegevusvaldkonnad.

Päevakajalise teemana tõusis üles ka õpetavate õdede põud. Väga vähesed õed on valmis alustama oma kolleegide õpetamist koolis või töökohas, kuigi lootus sellele on olnud üsna suur, ütles anestesioloog Veronika Reinhard. Samas tõi Pille Tammpere välja ka selle, et kool ise on olnud passiivne uute õppejõudude leidmisel. Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu esindja Age Särg10 aastat tegurid arvab, et erinevate haiglate õendusjuhid peavad tegema koostööd, tehes selgeks, millisel erialal, milliste spetsiifiliste oskuste ja süvendatud teadmistega õdesid nad üldse vajavad. Näiteks, kas ja mitut kopsu-, sidumise-, stoomi-, dieabeedi-, jne. õde haigla vajab. Samuti vajavad välja selgitamist erialaõe õppe läbinud õdede väljundid tööl. Näiteks, kuidas erinevad tema tööülesanded tavaõppe läbinud õdede tööst, milliseid lisapädevusi temalt oodatakse. Alles siis saavad ühise laua taha istuda kõrgkoolide, haigate ja riigi esindajad, et panna paika, milliseid eriõdesid ja kui palju neid koolitatakse.

Antud koolituse raames jäi kõlama, et eriõekoolituse läbinud õe põhilised väljundid peaksid olema õe iseseisev vastuvõtt ja teiste koolitamine. Nagu Anne Vahtramäe väga tabavalt märkis, siis on näiteks operatsiooniõel väga raske oma erialal iseseisvalt tegutsema hakata. Millist teenust pakkuda? Helistage sellel numbril, kui vajate elustamist? Kas elektrišokk või südamemassaaž? Ja kui palju see siis maksaks? Tegelikkuses on ju hea, kui ka tavaline osakonna õde patsiendi voodi kõrval on eriõe teadmistega. Mida rohkem on osakonnas eriõe koolituse läbinud õdesid, seda kvaliteetsemat õendusabi suudab see osakond tagada. Eduka õendusjuhi saladus on pädevad õed, kes oskavad leida tõenduspõhist materjali kiirelt muutuvas õendusteaduses. Haig10 aastat EOÜlal peab olema visioon, millist eriõde ta vajab, mida see õde peab oskama, millises valdkonnas ta tegutsema hakkab, alles siis saab kool vastavat õppekava hakata koostama.

Esindades Eesti onkoloogiaõdesid leian, et Eesti onkoloogilise õenduse ühtlustamine Euroopa onkoloogilise õendusega vajab onkoloogiaõe eriõe õpet, mis on vastavuses Euroopa nõuetega. Antud tegevuse läbiviimiseks on Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu (EONS) poolt koostatud hariduskava, mille kooskõlastamiseks Eesti onkoloogiaõenduse vajadustega, on otsustatud 2016. a. kokku kutsuda töögrupp, mis koosneb erinevate Eesti haiglate onkoloogiliste patsientidega tegelevatest õdedest. Valmidust grupitöös osaleda lisaks mulle on üles näidanud PERHi hematoloogia osakonna õendusjuht Ave Vaidla, PERHi ambulatoorse onkokirurgia õendusjuht Marge Tensmann ning SA TÜK Hematoloogia-onkoloogia kliiniku, radio- ja onkoteraapia osakonna õde Lemme-Liis Aruväli. Konsensusele jõudes loodame alustada koostööd tervishoiukõrgkoolidega.

Heleri-Mall Roosmäe

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

Asepresident