Heleri-Mall Roosmäe

Alates 2007. aastast töötab SA Tartu Ülikooli kliinikumis Hematoloogia- ja onkoloogia kliinikus radio- ja onkoteraapia osakonnas. Algul põetajana, samal aastal astus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis sisse ämmaemanda erialal. Alates 2010. aastast jätkas tööd samas osakonnas abiõena ning peale kooli lõpetamist jaanuaris 2013 töötab jätkuvalt samas osakonnas õena. Samal aastal võttis vastu kutse liituda Eesti Onkoloogiaõdede Ühinguga ning kandideerida juhatusse.

Ühingu president
E-posti aadress: helerimroosmae.eou@gmail.com

Marge Tensmann

Alates 1992. aastast alustas tööd Tallinna Meditsiinikooli kõrvalt neuroloogia osakonnas abiõena. 1993. aastast alates töötab SA PERH erakorralise meditsiini ja intensiivravi õena erakorralise meditsiini osakonnas. 2004. aastal omandas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakendusliku kõrghariduse. 2007. aastal omandas anesteesia intensiivraviõe spetsialisti eriala. Alates 2012. aastast töötab üld- ja onkokirurgias õendusjuhina. Alates 2013. aastast kuulun Eesti Onkoloogiaõdede ühingusse, samal aastal valitud ühingu juhatusse. Kuulub Eesti Õdedeliidu ridadesse.

Juhatuse asepresident
E-posti aadress: margetensmann.eou@gmail.ee

Kerlyn Kotkas

Juhatuse liige
E-posti aadress: kerlyn.mets@mail.ee 

Elina Tapver

Aastal 1989. alustas õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ravi erialal. Katkestas õppetöö perekondlikel põhjustel 1993. aastal.  Aastatel 2004-2006 õppis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tasemeõppes õenduse erialal. Alustas 2009. aastal tööd SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogilise üldkirurgia osakonnas Hiiu korpuses. Samal aastal astus Eesti Onkoloogiaõdede Ühingusse, kus on olnud alates sellest ajast peale. 2010. aasta lõpust töötab SA PERH Mustamäe korpuses üld- ja onkokirurgia keskuses. Ning 2013. aasta mais valiti Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu juhatusse.

Juhatuse liige
E-posti aadress: elina@eons.ee

Mari-Leen Varendi

Age Särg

Natalja Luppova

Katrin Tähepõld

Kaidi Tuisk

Ave Vaidla

marileen@eons.ee

age@eons.ee

natalja.luppova@kliinikum.ee

katrin.tahepold@kliinikum.ee

kaidi.tuisk@kliinikum.ee

ave@eons.ee