Kiired muljed esimesest Ida-Euroopa ja Balkanimaade meistriklassist onkoloogia õenduses

Mul oli erakordne võimalus osaleda 20-22.september 2018 Budapestis ajaloo esimeses Ida-Euroopa ja

Balkanimaade meistriklassis onkoloogia õdedele. Kursus toimus inglise keeles, kuid samaaegselt

toimus tõlge ungari ja rumeenia keelde. Neljakümne osaleja seas oli seetõttu kõige enam õdesid ja

vanemõdesid (õendusjuhte) just Ungarist ja Rumeeniast, kuid esindatud olid veel näiteks

Makedoonia, Gruusia, Horvaatia, Serbia, Montenegro, Eesti, Tšehhi, Rumeenia. Seltskond oli mõnusalt kirev,

kuid samas kiiresti kohanev ja sõbrunev.

 

Kolm päeva intensiivset õpet möödus linnulennul. Väga põnev oli diskuteerida, kuidas erinevates riikides

õed töötavad, mida/kuidas kogevad igapäevatöös ja kui arenenud on keemia- ja kiiritusravi manustamine.

Arutlesime psühhosotsiaalsetest ja emotsionaalsetest probleemidest, mis meie elukutsega kaasas käib. Kursuse

lõpus paluti kõigil kirjeldada paari sõnaga, mis mõtted/tunded neid valdavad. Enim kasutati väljendeid:

„Olen äärmiselt õnnelik, et sain osaleda.“ „Mul on au olla onkoloogia õde.“ „Olen inspireeritud edasi töötama.“

„See meistriklass oli hoopis midagi muud, kui ma algselt arvasin.“ „Sain uusi sõpru, teadmisi ja julgustust.“

„Onkoõed rokivad!“

Kui ka sinus tekkis huvi järgmise meistriklassi vastu, siis võta minuga ühendust lemmeliisaruvali.eou@gmail.com Jagan rõõmuga muljeid, ideid ja õpetussõnu! J

Särtsakat sügist,

Lemme-Liis Aruväli

 

Eesti Onkoloogiaõdede XXII Kevadkonverents

KUI LAPSEL ON VÄHK

Eesti Rahva Muuseum, 18.05.2018

 

KUTSE

Lugupeetud kolleegid,

Eesti Onkoloogiaõdede Ühingul on heameel kutsuda Teid Onkoloogiaõdede XXII Kevadkonverentsile,

mis toimub 18. mail 2018 Eesti Rahva Muuseumis, Tartus. Seekordse konverentsi peateemaks on „Kui lapsel on vähk“.

Ootame konverentsile kõiki vähipatsientidega tegelevaid tervishoiutöötajaid,

eelkõige keemia- ja kiiritusravi osakondades töötavat õendus- ja hoolduspersonali, füsioterapeute, radioloogiatehnikuid, pere- ja koduõdesid ning teisi, kel on huvi ja soovi.

Osalemistasu:

-ühingu liikmetele 25 € (palun veenduge, et Teie aastamaks 25 € on ühingu arvele laekunud v.a. Kutseliit liikmed, kelle eest tasub aasta maksu KL ühisarve alusel);

-hoolduspersonal 15 €;

-teised 50 €.

 

Palun saata oma osalemissoov, liitukuuluvus ja transpordisoov meilile:

marge.tensmann@regionaalhaigla.ee (Tallinn)

heleri@eons.ee (Tartu)

Kevadkonverentsile registreerimisel palun tasuda osalustasu 11. maiks 2018 arvele:

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

Swedbank EE362200221007160913

Lugupidamisega,

Heleri-Mall Roosmäe

Eesti Onkoloogiaõdede Ühing, president

 

PÄEVAKAVA:

 

09:30-10:00    Kogunemine, tervituskohv, näitus

10:00-10:10    Tervitussõnad. Heleri-Mall Roosmäe, Eesti Onkoloogiaõdede Ühing

10:10-10:50    25 aastat lasteonkoloogiat Eestis. Kadri Saks (MD), SA Tallinna Lastehaigla, Hematoloogia onkoloogia osakond

10:50-11:20    Pahaloomulised kasvajad lastel. Sirje Mikkel (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Hematoloogia-onkoloogia kliinik, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond

11:20-12:05    Vereloome tüvirakkude transplantatsioon lastel: kas alati on võimalik aidata? Ain Kaare (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Hematoloogia-onkoloogia kliinik, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond

12:05-12:35    Toetajafirma sõnavõtt

12:35-13:35    LÕUNA

13:35-14:05    Laste kiiritusravi. Hannes Jürgens (MD), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Hematoloogia-onkoloogia kliinik, radio- ja onkoteraapia osakond.

14:05-14:15    Lõputöö: Õendusabi ägedat lümfoplastleukeemiat põdevatele lapspatsientidele. Anastassia Pšenitšnaja, Viktoria Belinskaja

14:15-14:25    Lõputöö: Ettevalmistus eesnäärmevähi brahhüteraapiaks, raviga kaasnevad terviseprobleemid ja nendega toimetulek. (2018). Eva-Theresa Rivis, Ave-Triin Tolk

14:25-14:45    Magistriõppe võimalus tervishoiu kõrgkoolis. Saima Hinno (PhD), Tartu Tervishoiu Kõrgkool

14:45-14:55    Jalasirutus

14:55-15:25    Lasteonkoloogia eripära läbi ühe haiguse – neuroblastoom. Kadri Saks (MD), SA Tallinna Lastehaigla, Hematoloogia onkoloogia osakond.

15:25-16:00    Lapsevanem, lapse ja tervishoiutöötaja. Ulvi Salundo, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ.

16:00-16:30    Tänusõnad, kook ja jook.

16:30-18:00    Eesti Rahva Muuseumi külastus. 

Bussid lahkuvad

I ESO-EONS Ida-Euroopa ja Balkanimaade Meistriklass Onkoloogia Õenduses 

Õppejõud: A.Eniu, RO (Rumeenia) – B.Grube, DK (Taani) – L.Sharp, SE (Rootsi)

Antud Meistriklass Onkoloogia Õenduses on spetsiaalselt välja töötatud Ida-Euroopa ja Balkanimaade onkoloogiaõdedele uute teadmiste omandamise eesmärgil. Et sellele kaasa aidata, toimub samaaegselt tõlge kahte keelde (Ungari ja Rumeenia). Kursus ise toimub inglise keeles.

Kolm päeva intensiivset õpet, mis lähtub kõige uuematest onkoloogiaõenduse materjalidest, tagab võimaluse arendada oma kliinilisi oskusi ja patsiendikesksust (patsiendi hooldust). Nii loengutes kui ka väikegruppides õpitu tagab professionaalseid teadmisi teemadel, mis onkoloogiaõdedele on esmatähtsad.

Osalejate arv on piiratud ja valik tehakse ainult avalduse põhjal. Välja valitud osalejatele garanteeritakse tasuta registreerimine ja makstakse täielikult kinni majutus Meistriklassi ajal. Maksimaalselt 250 eurot on võimalik saada reisikulude katteks osalejatel, kes tulevad kaugemalt kui Budapestist. Kõik osalejad elavad Meistriklassi toimumise paigas (hotellis) ja kohalviibimine on kohustuslik kõikide loengute/väikegruppide ja sessioonide ajal.

 

ÕPPETÖÖ EESMÄRGID:

 • Mõista kasvajaid ja uusi arengusuundasid kasvajate ravis
 • Osata märgata, ära tunda ja kirjeldada akuutseid ja hiliseid kasvaja ravi toimeid või kasvaja sümptomeid
 • Tuvastada keerulise (raskelt haige) vähihaige patsiendi vajadusi
 • Kirjeldada juhtiva onkoloogiaõe rolli kliinilise õendushoolduse mõistes

 

PEAMISED TEEMAD:

 • Kasvajad ja elustiil
 • Kiiritusravi
 • Erakorraline onkoloogia
 • Palliatiivne ravi
 • Meeskonna töö, suhtlemine ja turvalisus
 • Keemiaravi, bioloogiline ravija immunoteraapia
 • Psühhosotsiaalsed probleemid
 • Kaastunde väsimus (ülekoormus, läbippõlemine)
 • Kliiniline juhtimine
 • Juhtumi analüüs eelnevatel teemadel põhinedes

Avalduse tähtaeg 31 Mai 2018. Inglisekeelse informatsiooni ja avalduse esitamise vormi leiate leheküljelt http://www.cancernurse.eu/education/eebrmasterclass2018.html

NB! Ideaalse kandidaadi nõueteks on suhtlustasandil inglise keele oskus ja vähemalt 5-10a töökogemust. EONSi praegune president ja ühtlasi üks Meistriklassi lektoreid Lena Sharp kinnitas, et töökogemuse aeg võib olla ka vähem kui 5aastat!

Lisaküsimuste korral kirjuta ESTYCaN (Eesti Noorte Onkoõdede) eestvedajale Lemme-Liis Aruväli’le lemmeliisaruvali.eou@gmail.com

Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu sügisseminar 2017

Noored õed onkoloogias
Estonia teater, Talveaed
16. November 2017

Lugupeetud kolleegid,
Mul on hea meel kutsuda Teid Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu sügisseminarile, mis toimub
16. novembil 2017. a. Tallinnas Estonia teatri Talveaias. Seekordse seminari teemaks on
noored õed onkoloogias – kuidas saada hakkama uute väljakutsetega ja kuidas kogenud õed
saavad noori õdesid toetada. Üritus lõpeb ekskursiooniga Estonia teatris ning etenduse „Savoy
ball“ vaatamisega.

Seminar on mõeldud ainult ühingu liikmetele ning kohtade arv on piiratud. Tartu Ülikooli
Kliinikumis töötavate osalejate jaoks on tegemist kahepäevase koolitusega, mille raames
toimub 17. novembril Swissoteli hotellis rahvusvaheline konverents Põhja-Eesti
Regionaalhaigla kui interdistsiplinaarne vähikeskus.

Osalemistasu on 20€ ning sisaldab tartlastele nii seminaril kui ka konverentsil (tasuta)
osalemist, transporti ja teatri piletit. Juhul, kui keegi soovib teatrisse tulla koos kaaslasega, siis
lisa teatripileti maksumus kaaslasele on 28€. Palun anda teada oma osalussoovist ja
teatrikaaslasest 4. oktoobriks (kolmapäev) oma vahetule juhile, kes edastab info
korraldajatele. Rohkem infot saab e-posti aadressilt eons@eons.ee

Osalustasu hüvitamise võimalus erialaliitude poolt – Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja
Eesti Õdede Liidu liikmetele.

Lugupidamisega,
Heleri-Mall Roosmäe
EOÜ president

Seminari päevakava:

12:30-13:30     Registreerumine, näitus, kohvipaus.

13:30-13:45     Tervitussõnad Heleri-Mall Roosmäe, Lemme-Liis Aruväli

13:45-14:30     Kuidas kogemus ja kogemine õpetab?

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, OHK keemiaravi keskuse õendusjuht  Elina Reva, RN MSc

14:30-15:15     Teooria ja praktika - koostoimimise kunst.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, OHK keemiaravi keskuse õendusjuht  Elina Reva, RN MSc

15:15-15:45     PAUS

15:45-16:30    Raske patsient - kuidas toime tulla. Läbipõlemine.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik statsionaarse ravi keskus V osakond õendusjuht, Mai Kull, RN

16:30-17:15     Meeskonnatöö ja töö meeskonnas.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik statsionaarse ravi keskus V osakond õendusjuht, Mai Kull, RN

17:15-17:45     Lõpetamine.

17:45-18:45     Ekskursioon Estonia lavatagusesse maailma.

19:00-23:00     Savoy Ball

23:00               Kojuminek. Tartu inimesed kogunevad teatri fuajees, et ühiselt ööbimispaika minna.

Bussi start Tartust 16.11 ja naasmine samasse kohta 17.11 on hetkel veel lahtine. Esimesel võimalusel edastatakse info osalejatele.

ESTYCaN

ESTYCaN ehk Eesti Noored Onkoõed on 2017. aasta suvel loodud Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu (EOÜ) tütarrühmitus,

mille eesmärk on ühendada noored (alla 30 eluaasta) ja uued (vähem kui 5a töötanud)

onkoloogia-hematoloogia valdkonnas töötavad õed üle kogu Eesti.

 

Soovime jagada informatsiooni erialaste koolituste/seminaride/konverentside  kohta nii

Eestis kui ka välismaal, olla ühenduslüliks EOÜ ja n.ö. noorte õdede vahel ning olla ka omamoodi

nende häälekandjaks. Meie jaoks on oluline kuulda uute õdede ideesid edaspidiste koolitussoovide, 

koostöö arendamise ja enesearengu osas. Samuti soovime jagada omavahel erialaseid teadmisi,

emotsioone ja mõtteid. ESTYCaN ja EOÜ teevad aktiivset  koostööd  EONSiga ehk Euroopa Onkoloogiaõdede Ühinguga,

et arendada onkoloogilise õenduse valdkonda Eestis.

 

Kui sa soovid olla osa ESTYCaNist, saada informatsiooni rühma tegevustest  ja värskeid uudiseid, siis ühinedes EOÜ-ga täitke

palun avaldusel ära ka ESTYCaN’i ees olev kastike, kindlasti kirjutage õige meiliaadress ja jääge ootama uudiseid ESTYCaN ja EOÜ kohta.

EOÜ liikmeks astumisel tuleb tasuda liikme aastamakse, mis on 25 eurot. Liikmemaks on vajalik tasuda igaaastaselt 30. aprilliks.

Lisateavet saab kirjutades ESTYCaN  eestvedajale lemmeliisaruvali.eou@gmail.com,

Twitteris jälgides @EestiOnkooed ning Facebookis jälgides ja laikides lehte „Eesti Onkoloogiaõdede Ühing“.

Kui avaldus valmis kirjutatud, siis toimeta see SA TÜK Hematoloogia-onkoloogia kliiniku Radio-ja onkoteraapia osakonda!

Edukat koostööd meile,

Lemme-Liis Aruväli